Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Về Văn Cao gallery

VÀO XEM TRANG TRUNG TÂM ĐẤU GIÁ

  

Chúng tôi không ảo tưởng vào cái đẹp ngoài nó mà trông cậy vào cái đẹp tự nó.

LỜI TỰA

Glallery Văn Cao không lớn, chỉ khiêm nhường đậu khẽ cạnh con phố mang tên người nhạc sĩ  tạo nên Quốc ca Việt Nam.

Bao nhiêu tác phẩm là bấy nhiêu cảm nhận đời sống được biểu đạt tinh tế qua những sắc thái và gam màu khác biệt. Khác biệt nhưng có mẫu số chung: Nghệ thuật.

Bởi vậy, đến đây bất chợt bắt gặp một khoảng lặng. Khoảng lặng để thư giãn và ngẫm ngợi.

Nghệ thuật không chấp nhận sự đơn điệu, Nó không chỉ phản ánh cuộc sống, mà cao hơn, gọi ra bản chất sự vật. Người nghệ sĩ không chỉ vẽ ra cái họ nhìn thấy, còn vẽ cái họ cảm thấy. Nghệ thuật là sự song hành giữa cái hiện thực và trí tưởng tượng, là sự hoà trộn giữa đời thường và sự huyền ảo.

Xin được coi Gallery Văn Cao như một dấu phẩy đặng góp phần làm cho con người tin vào quyền năng nuôi dưỡng tâm hồn của nghệ thuật và những người nghệ sĩ sáng tạo.

Chúng tôi không ảo tưởng vào cái đẹp ngoài nó mà trông cậy vào cái đẹp tự nó. Đó là quan niệm của chủ nhân Gallery Văn Cao, và xin lấy đấy là câu kết của lời giới thiệu không đủ đầy này.

Nhà văn Đình Kính

 

FOREWARD

Van Cao Gallery is not splendid. It humbly locates next to a street, bearing the name of an artist who compose the Vietnam National Anthem.

The more works are there, the more feeling is finely expressed through the various nuances & colors. Variety, but with the same voice: it is fine art.

Hence, coming here suddenly catching  a silence. It may be silence for relaxation & meditation.

Art never accepts the monotonousness. It not only reflects the life but moreover, it call out the essence of things. The artst not only paints what he has seen but paints what he has felt.

Art  is an abreast thing between reality & imagination, and a harmony between the normal life & illusion.

Please regard Van Cao Gallery as a comma to make people believe in the power to feed up the soul of art and the artists of creaction.

We do not have illusion of the external fineness but look for the self-fineness ones. It is the concept of Van Cao Gallery’s owner. And that above is last word for this insufficient foreward.

Văn Cao Art Gallery

VĂN CAO GALLERY

HOTLINE: +84 90 603 8889
Số 201, QL 5 mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
No 201 5 Hightway - Hung Vuong dist, Hai Phong city, Viet Nam
(4.59) 20 tác phẩm điêu khắc nghệ thuật đường phố khiến bạn phải lòng ngay cái nhìn đầu tiên
VCG506195U | (4.59) 20 tác phẩm điêu khắc nghệ thuật đường phố khiến bạn phải lòng ngay cái nhìn đầu tiên
(4.59) Đấu giá 61 tác phẩm nghệ thuật để phục dựng nhà Lang
VCG258270K | (4.59) Đấu giá 61 tác phẩm nghệ thuật để phục dựng nhà Lang
(4.59) 10 họa sĩ, 10 tác phẩm nổi tiếng mỹ thuật thế giới
VCG449279K | (4.59) 10 họa sĩ, 10 tác phẩm nổi tiếng mỹ thuật thế giới
(4.59) Hai bộ tứ huyền thoại của nền hội hoạ Việt Nam
VCG956359W | (4.59) Hai bộ tứ huyền thoại của nền hội hoạ Việt Nam
(4.59) Họa sĩ Nguyễn Tiến Nhấn
VCG-TN | (4.59) Họa sĩ Nguyễn Tiến Nhấn
(4.59) Nguyễn Tuấn Khôi
VCG-NTK | (4.59) Nguyễn Tuấn Khôi
(4.59) Hà Huy Chương
VCG-HHC | (4.59) Hà Huy Chương
(4.59) Tuổi thơ Lương Thế Vinh
VCG533752W | (4.59) Tuổi thơ Lương Thế Vinh
(4.09) Tìm hiểu về bức tranh The Scream "Tiếng Thét" của Edvard Munch
VCG416534N | (4.09) Tìm hiểu về bức tranh The Scream "Tiếng Thét" của Edvard Munch
(3.09) Tranh thủy mặc – Nét đặc sắc trong nghệ thuật hội họa cổ truyền Trung Hoa
VCG246063V | (3.09) Tranh thủy mặc – Nét đặc sắc trong nghệ thuật hội họa cổ truyền Trung Hoa
(2.09) Đôi nét về sự khác biệt, giá trị nghệ thuật của tranh sơn mài và tranh sơn dầu
VCG605133N | (2.09) Đôi nét về sự khác biệt, giá trị nghệ thuật của tranh sơn mài và tranh sơn dầu