Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

 Nguyễn Phương Bắc


Họa sĩ Nguyễn Phương Bắc
  • Sinh ngày 15/8/1973 tại Hải Phòng
  • Họa sĩ tự học
  • Triển lãm "Năng lượng cố đô" - Huế 2013
  • Triển lãm Mỹ thuật Hồng Bàng - Hải Phòng 2013

Giao thời - Sơn dầu (80cm x 60cm)
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2013)

Nguồn: mythuathaiphong.blogspot.comCập nhật lúc: 2014-07-22 20:24:58

Vũ điệu của biển
VCG263549K | Vũ điệu của biển
Nguyễn Phương Bắc (1973)
VCG515106L | Nguyễn Phương Bắc (1973)