Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

 Thọ Vân


Họa sĩ Thọ Vân
 (1937 - 2001)
  • Tên thật: Trần Văn Thọ
  • Sinh ngày 10/3/1937 tại Đông Triều, Quảng Ninh
  • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội Mỹ Thuật Hải Phòng
  • Huy chương "Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam"
  • Nhiều triển lãm cá nhân trong và ngoài nước
  • Nhiều giải thưởng Mỹ thuật
  • Có tranh lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Quân đội, Bảo tàng Hải Phòng

Trận chiến Bạch Đằng giang - Sơn khắc (270cm x 120cm) 
(Sưu tập của Bảo tàng Hải Phòng)

Nguồn: mythuathaiphong.blogspot.comCập nhật lúc: 2014-07-22 22:24:15

Mùa Xuân
VCG75103M | Mùa Xuân
Thọ Vân (1937 - 2001)
VCG710784L | Thọ Vân (1937 - 2001)
vcg159x
VCG686370L | vcg159x
vcg158x
VCG846008E | vcg158x