Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

 Đỗ Dũng

Họa sĩ Đỗ Dũng
  • Sinh năm 1942 tại Hải Phòng
  • Cử nhân Mỹ thuật công nghiệp

Chân dung nhà thơ Lê Đại Thanh - Phấn màu - 1974
Nguồn: http://mythuathaiphong.blogspot.com/Cập nhật lúc: 2014-07-27 14:54:04

Đỗ Dũng (1942)
VCG889434N | Đỗ Dũng (1942)