Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

 Nguyễn Tiến Dũng


Họa sĩ Nguyễn Tiến Dũng
  • Sinh năm 1959 tại Hải Phòng
  • Cử nhân Mỹ thuật
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng

 
Nguồn: http://mythuathaiphong.blogspot.com/


Cập nhật lúc: 2014-07-27 14:59:39

Nguyễn Tiến Dũng (1959)
VCG536834P | Nguyễn Tiến Dũng (1959)