Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

 Vũ Đình Đạt


 Họa sĩ Vũ Đình Đạt
  • Sinh năm 1942
  • Tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Nội năm 1965
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Tham gia giảng dạy môn Mỹ thuật trang trí tại trường Trung học VHNT Hải Phòng
  • Tác giả nhiều sách dạy Mỹ thuật
  • Triển lãm cá nhân tại Mát-xcơ-va năm 1984, tại Hải Phòng năm 1991, tại Hà nội năm1995
Vũ Đình Đạt - Hải Phòng mùa hoa phượng - Tranh xé giấy (98cm x 66cm)
(Triển lãm Nhiếp ảnh, Mỹ thuật về đề tài Hoa phượng và TP Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2013)
Nguồn: http://mythuathaiphong.blogspot.com/


Cập nhật lúc: 2014-07-27 20:33:27

Họa sĩ Vũ Đình Đạt
VCG789367Y | Họa sĩ Vũ Đình Đạt