Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

 Cao Nam Tiến


Họa sĩ Cao Nam Tiến
  • Sinh năm 1972 tại Hải Phòng
  • Cử nhân mỹ thuật, chuyên ngành đồ họa, Viên Đại học Mở
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
Nguồn: http://mythuathaiphong.blogspot.com/

 

Cập nhật lúc: 2014-08-09 17:42:53

Họa sỹ: Cao Nam Tiến
VCG79376W | Họa sỹ: Cao Nam Tiến
vcg163x
VCG430847Y | vcg163x