Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Nguyễn Quốc Thái


Họa sĩ Quốc Thái
(Nguyễn Quốc Thái)
 • Sinh ngày 19/2/1943 
 • Tốt nghiệp khoa Hội họa, năm1982, Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội
 • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
 • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
 • Huy chương "Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam"
 • Ba lần triển lãm cá nhân tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội
 • Giải nhì bộ tem quân đội năm 1972
 • Giải nhì bộ tem về Đảng cộng sản Việt Nam năm 1976
 • Giải nhất tranh cổ động năm 1976
 • Giải thưởng Văn nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm và giải thưởng Hoa phượng đỏ các năm 1990, 1991, 1992, 1994, 1995
 • Có tranh lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
 
 

Cập nhật lúc: 2014-09-10 00:23:15

Chèo
VCG565979F | Chèo
Quán Hoa
VCG341644H | Quán Hoa
Mùa Xuân
VCG182495F | Mùa Xuân
Họa sỹ Quốc Thái
VCG-NQT | Họa sỹ Quốc Thái
Phong cảnh Thủy Nguyên
VCG243347T | Phong cảnh Thủy Nguyên