Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Nguyễn Trọng Khải


Họa sĩ Nguyễn Trọng Khải
  • Sinh ngày 28/12/1951
  • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • 2004: Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc về đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang nhân dân
  • 2010: Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc

Cập nhật lúc: 2014-09-10 00:37:30

Nguyễn Trọng Khải (1951)
VCG-NTK | Nguyễn Trọng Khải (1951)
Tam Bạc
VCG207946P | Tam Bạc