Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Nguyễn Hải Nghiêm


Họa sĩ Nguyễn Hải Nghiêm
 
 
Sinh năm 1951
Tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Việt Nam
Tham gia công tác trong Quân đội

Chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, Huế, Sài Gòn
Công tác tại Điện ảnh Quân đội

Cập nhật lúc: 2014-09-10 00:43:33

Nguyễn Hải Nghiêm
VCG-NHN | Nguyễn Hải Nghiêm
Đường vào ATK
VCG575195P | Đường vào ATK