Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Hà Huy Chương


Họa sĩ Hà Huy Chương
 
 
Sinh năm 1954
Cử nhân lịch sử, cử nhân chính trị
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
Chủ tịch hội VHNT Hải Phòng

- 4 giải Nhì (các năm 1980, 1996, 2008, 2012); 10 giải Ba, nhiều giải khuyến khích triển lãm, thi ảnh cổ động toàn quốc
- 11 giải A, nhiều giải B, C, khuyến khích, tranh cổ động Hải Dương (từ năm 1990-2012)
- 2 giải thưởng tranh cổ động của Hội Mỹ thuật Việt Nam
- 2 giải A; 1 giải B; 2 giải C Giải thưởng VHNT Côn Sơn - Hải Dương (lần thứ II đến lần thứ VI - 1996 đến 2010)
- Nhiều giải khuyến khích cuộc thi logo, biếm họa cấp bộ, ngành TW
- Có nhiều tranh cổ động được sưu tập tại Bảo tàng Cách mạng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quân sự, Bảo tàng Mỹ thuật, Hội Mỹ thuật Việt Nam

Cập nhật lúc: 2014-09-12 17:00:59

Hà Huy Chương
VCG-HHC | Hà Huy Chương
Ca trù
VCG34057I | Ca trù