Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Nguyễn Quốc Việt


Họa sĩ Nguyễn Quốc Việt
 
Sinh năm 1954 tại thành phố Thái Bình
Hội viên Hội văn học nghệ thuật Thái Bình
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Tham gia nhiều triển lãm khu vực Đồng bằng sông Hồng; triển lãm Mỹ thuật toàn quốc

Giải thưởng Tranh áp phích Châu Á - Thái Bình Dương
Giải thưởng văn học Lê Quý Đôn

Cập nhật lúc: 2014-09-12 17:15:43

Nguyễn Quốc Việt
VCG-NQV | Nguyễn Quốc Việt
Tĩnh vật hoa
VCG452636Q | Tĩnh vật hoa