Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Phạm Quang Huynh


Phạm Huynh
 
Sinh năm 1965 tại Nam Sách - Hải Dương
Tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc - Hà Nội
- Hội viên hội Kiến trúc sư Việt Nam
- Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam

...
- 2013: Triển lãm mỹ thuật Hải Phòng (Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng)

Thường xuyên tham gia triển lãm khu vực I (Hà Nội) và triển lãm khu vực đồng bằng sông Hồng

Cập nhật lúc: 2014-09-12 19:22:26

Phạm Quang Huynh (Phạm Huynh)
VCG-PQH | Phạm Quang Huynh (Phạm Huynh)
Làng chài
VCG671447M | Làng chài