Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Trần Tuấn


Họa sĩ Trần Tuấn
(Trần Quốc Tuấn)
 • Sinh ngày 25/10/1961 tại Hải Phòng
 • Tốt nghiệp trường đại học Mỹ thuật Hà Nội
 • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
 • 1997: Triển lãm cá nhân lần thứ nhất "Một chặng đường hội họa" tại 29 Hàng Bài, Hà Nội.
 • 2000: Triển lãm cá nhân lần thứ hai tại TP Hồ Chí Minh
 • 2000: Triển lãm cá nhân lần thứ ba "Tranh chân dung" tại Hà Nội
 • 2006: Triển lãm cá nhân lần thứ tư "Chiều đỏ" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
 • 2007: Triển lãm cá nhân lần thứ năm "Niềm vui sống" tại Viet art center, Hà Nội
 • 2011: Triển lãm cá nhân lần thứ sáu "Nhân gian" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
 • 2005, 2010: Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc
 • 2012: Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay và mãi mãi" tại Hải Phòng
 • 2013: Triển lãm “Bright light Big city” tại Anh Quốc
 • 2013:Triển lãm Mỹ thuật "Hồng Bàng" tại Hải Phòng
 • 2014: Triển lãm Mỹ thuật "Gặp gỡ" tại Bảo tàng Hải Phòng
 • 2014: Triển lãm Mỹ thuật "HÔM NAY & MÃI MÃI 2014" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Cập nhật lúc: 2014-09-12 19:31:23

Không chiến tranh
VCG838989A | Không chiến tranh
Họa sĩ Trần Tuấn (Trần Quốc Tuấn)
VCG-TQT | Họa sĩ Trần Tuấn (Trần Quốc Tuấn)
Ánh nước
VCG484680J | Ánh nước