Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Trần Quốc Long


Họa sĩ Trần Quốc Long
 
Sinh năm 1964
Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1987
Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam
Giảng viên nghệ thuật Trung tâm trao đổi giáo dục quốc tế CIEE-USA

...
- 2007, 2009: Tham dự triển lãm mỹ thuật Hà Nội
- 2010: Tham dự triển lãm Mỹ thuật Khu vực đồng bằng sông Hồng

Cập nhật lúc: 2014-09-12 19:47:41

Trần Quốc Long
VCG-TQL | Trần Quốc Long
Đợi chờ
VCG229095L | Đợi chờ