Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Bùi Anh Hùng


Họa sĩ Bùi Anh Hùng
 
Sinh năm 1965 tại Nam Định
Tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp năm 1991
Hội viên hội Mỹ Thuật Việt Nam
Hội viên hội Mỹ Thuật Hà Nội

Thường xuyên tham gia triển lãm mỹ thuật trong và ngoài nước
- Giải A triển lãm Mỹ thuật toàn quốc đề tài lực lượng vũ trang
- Giải B triển lãm Thủ đô
- Giải C triển lãm khu vực
Và nhiều giải thưởng khác

Cập nhật lúc: 2014-09-12 19:55:46

Bùi Anh Hùng
VCG-BAH | Bùi Anh Hùng
Đường Lâm
VCG237030B | Đường Lâm