Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Trương Mạnh


Họa sĩ Trương Mạnh
(Trương Hùng Mạnh)
Sinh năm 1970
Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
Từ năm 1993 đến nay thường xuyên tham gia các triển lãm Mỹ Thuật Hải Phòng và Triển lãm khu vực đồng bằng sông Hồng

Cập nhật lúc: 2014-09-12 20:23:44

Trương Mạnh
VCG-THM | Trương Mạnh
Không đề
VCG666381J | Không đề