Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Nguyễn Quang Thanh


Họa sĩ Quang Thanh
(Nguyễn Quang Thanh)
Sinh năm 1971 tại Hải Phòng
 

2008: Tham gia triển lãm tranh sơn dầu toàn quốc
2012: Triển lãm tranh chân dung Dogma
Từ 1996 đến nay: Tham gia các triển lãm Mỹ thuật tại Hải Phòng

Cập nhật lúc: 2014-09-12 20:30:10

Nguyễn Quang Thanh
VCG-NQT | Nguyễn Quang Thanh
Tĩnh vật
VCG380462C | Tĩnh vật