Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Nguyễn Trung Dũng


Họa sĩ Nguyễn Trung Dũng
Sinh năm 1971 tại Hải Phòng
  • Tốt nghiệp khoa Hội họa, hệ Đại học chính quy khóa 1990-1995, trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội
  • 1996: Triển lãm Philipmorit tại 42 Yết Kiêu, Hà Nội
  • 1997: Triển lãm nhóm tại 43 Tràng Tiền, Hà Nội
  • 1997: Triển lãm họa sĩ trẻ tại Huế
  • 1998: Triển lãm họa sĩ trẻ tại Hải Phòng
  • 2002: Triển lãm nhóm tại 43 Tràng tiền, Hà Nội
  • 2007: Triển lãm Mỹ thuật Châu Á tại Malaixia
  • 2008: Triển lãm Asean Art link tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
  • 2012: Triển lãm mỹ thuật "Hôm nay và mãi mãi" tại Hải Phòng

Cập nhật lúc: 2014-09-13 21:52:35

Gió
VCG812622Q | Gió
Ngẫu hứng 2
VCG429168K | Ngẫu hứng 2
Cơn lốc
VCG848876L | Cơn lốc
Ngẫu hứng 1
VCG15075Y | Ngẫu hứng 1
Nguyễn Trung Dũng
VCG-NTD | Nguyễn Trung Dũng
Chuyển động
VCG138732O | Chuyển động