Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Bùi Duy Khánh


Họa sĩ Bùi Duy Khánh
Sinh ngày 10/9/1972 tại Hải Phòng
  • Họa sĩ tự học
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Triển lãm Mỹ thuật "Mùa xuân II" - Hải Phòng 2010
  • Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc - Hà Nội 2010
  • Triển lãm Mỹ thuật "Không thời gian" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Hà Nội 2011
  • Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay và mãi mãi" - Hải Phòng 2012
  • Triển lãm Mỹ thuật "Hồng Bàng" - Hải Phòng  2013
  • Triển lãm Mỹ thuật "Gặp gỡ" tại Bảo tàng Hải Phòng - Hải Phòng 2014

Cập nhật lúc: 2014-09-13 22:03:32

Phơi váy
VCG109954L | Phơi váy
Sóng và đá
VCG444580K | Sóng và đá
Biển mùa đông
VCG233978W | Biển mùa đông
Sóng và đá
VCG694580J | Sóng và đá
Bùi Duy Khánh
VCG-BDK | Bùi Duy Khánh