Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Hoàng Trung Dũng


Họa sĩ Hoàng Trung Dũng
Sinh năm 1973
 
Trưởng Khoa Mỹ thuật trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình
Chủ nhiệm Câu lạc bộ nghệ sỹ trẻ Thái Bình
Hội viên Hội văn học nghệ thuật Thái Bình
Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam

...
2009, 2010: Tham dự triển lãm câu lạc bộ nghệ sỹ trẻ Thái Bình tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền - Hà Nội
Có 3 tác phẩm lưu giữ tại Hội Mỹ thuật Việt Nam
Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình cho tác phẩm văn học xuất sắc nhất năm 2003.
Giấy khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2004, 2008, 2010, 2011.
Tác phẩm tiêu biểu tại triển lãm Trẻ toàn quốc Năng lượng cố đô tại Huế năm 2013.

Cập nhật lúc: 2014-09-13 22:08:55

Hoàng Trung Dũng
VCG-HTD | Hoàng Trung Dũng
Tâm chấn
VCG389495K | Tâm chấn