Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Nguyễn Đình Hợp


Họa sĩ Nguyễn Đình Hợp

  • Sinh năm 1975 tại Hải Phòng
  • Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội
  • 2004: Triển lãm giao lưu văn hóa Việt Nam - Austraylia
  • 2005: Trưng bày tranh tại Conny Dietzschold Art Gallery Sydney
  • 2006: Trưng bày tranh sơn mài tại Studio Tate London
  • 2008: Triển lãm tranh sơn mài tại TP Hồ Chí Minh
  • 2012: Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay và mãi mãi" tại Hải Phòng
  • 2013: Triển lãm Mỹ thuật"Hồng Bàng" tại Hải Phòng
  • 2014: Triển lãm "Hôm nay & Mãi mãi 2014" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Cập nhật lúc: 2014-09-14 16:14:31

Bờ ao
VCG652679B | Bờ ao
Chợ hoa
VCG587524V | Chợ hoa
Nguyễn Đình Hợp
VCG-NDH | Nguyễn Đình Hợp
Xuống chợ
VCG165283E | Xuống chợ