Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Bùi Viết Đoàn


Nhà điêu khắc Bùi Viết Đoàn
Bút danh: AHKI Bùi
Sinh ngày 13/7/1976 tại Hải Phòng 
 • Cử nhân Điêu khắc, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội 1997
 • Hội viên hội Mỹ thuật Việt nam
 • Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 1997,1998,1999
 • Triển lãm mỹ thuật Toàn quốc 2000,2005
 • Triển lãm Điêu khắc Toàn quốc 2003
 • Làm việc tại Mural Art Program (MAB), Philadelphia, Mỹ 2008
 • Thực hiện bức tranh tường ở Argentina 2010
 • Tham gia công trình "Con đường gốm sứ Hà Nội" 2007 - 2010
 • Thực hiện ghép lá cờ Tổ quốc bằng gốm tại đảo Trường Sa 2012.
 • Triển lãm Mỹ thuật "HÔM NAY & MÃI MÃI 2012" tại Hải Phòng
 • Triển lãm Mỹ thuật "Hồng Bàng" tại Hải Phòng 2013
 • Triển lãm Mỹ thuật "HÔM NAY & MÃI MÃI 2014" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Cập nhật lúc: 2014-09-14 16:25:45

Sự cạnh tranh 2
VCG936584M | Sự cạnh tranh 2
Độc tôn 1
VCG477050I | Độc tôn 1
Độc tôn 2
VCG107238W | Độc tôn 2
Sự cạnh tranh 3
VCG156860U | Sự cạnh tranh 3
Sự cạnh tranh
VCG188903G | Sự cạnh tranh
Bùi Viết Đoàn
VCG-BVD | Bùi Viết Đoàn
Gia đình 2
VCG303955S | Gia đình 2