Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Đoàn Tuyên


Họa sĩ Đoàn Tuyên
Sinh ngày 18/6/1976 tại Hải Phòng
 
Tốt nghiệp khoa mỹ thuật - Nhạc Họa TW.
Cử nhân sư phạm mỹ thuật - Đại học SP Hà Nội.

Cập nhật lúc: 2014-09-14 16:30:00

Đoàn Tuyên
VCG-DT | Đoàn Tuyên
Tam Bạc
VCG589904S | Tam Bạc