Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Nguyễn Quốc Thắng


Họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng
 
Sinh năm 1976 tại Hải Phòng
Tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Hà Nội
Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng

Tham gia nhiều triển lãm Khu vực Đồng bằng sông Hồng, triển lãm chung tại Hà Nội và Hải Phòng
Giải thưởng Ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật 2012 - Triển lãm "Hôm nay và mãi mãi" tại Hải Phòng

Cập nhật lúc: 2014-09-14 16:39:22

Sắc thu
VCG541259M | Sắc thu
Sự vính cửu
VCG401580H | Sự vính cửu
Sự vính cửu
VCG483184C | Sự vính cửu
Nguyễn Quốc Thắng
VCG-NQT | Nguyễn Quốc Thắng
Phong cảnh 1
VCG240966X | Phong cảnh 1