Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Phan Tuấn


Họa sĩ Phan Quang Tuấn
 • Sinh năm 1981 tại Hải Phòng
 • Cử nhân Mỹ thuật, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
 • Thạc sĩ Mỹ thuật
 • Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 • Thành viên nhóm "Họa sĩ sơn ta Việt Nam"
 • Giảng viên Trường Đại học Hòa Bình – Mỹ Đình – Hà Nội.
 • Triển lãm:
 • 2010 - Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc.
  2010 - Triển lãm Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội.
  2011 - Triển lãm Tranh sơn mài Việt Nam tại Bắc Kinh - Trung Quốc.
  2013 - Triển lãm nhóm Xuân Ngũ sắc - Quý Tỵ tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền - Hà Nội.
  2013 - Triển lãm Mỹ thuật Hồng Bàng - Hải Phòng.
  2013 - Triển lãm Nhóm Họa sĩ Sơn ta lần thứ nhất tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
  2013 – Triển lãm “Thu Hà Nội” tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh.
  2013 – Triển lãm Tranh Tĩnh vật tại Hải Phòng.
  2013 – Triển lãm cá nhân “Giao mùa” tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật Hải Phòng.

Cập nhật lúc: 2014-09-14 16:45:28

Phan Quang Tuấn
VCG-PQT | Phan Quang Tuấn
Nắng sớm
VCG586547D | Nắng sớm