Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Lê Văn Khuy


Lê Văn Khuy
 
Quê quán: Hải Dương
Tốt nghiệp Khoa hoành tráng, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 2007
Làm gốm tại Bát Tràng và Hải Dương

Cập nhật lúc: 2014-09-15 16:25:45

Lê Văn Khuy
VCG-LVK | Lê Văn Khuy
Hạnh phúc
VCG834991F | Hạnh phúc