Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Ninh Lê


Lê Văn Ninh
 
Sinh năm 1987
Quê quán: Văn Lang - Hưng Hà - Thái Bình
Trú quán: Huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên
Học Cao đẳng Sư phạm Nhạc - Họa TƯ khóa 2006 - 2009

Cập nhật lúc: 2014-09-15 16:33:00

Ninh Lê
VCG-NL | Ninh Lê
Tĩnh vật
VCG420654T | Tĩnh vật