Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Đào Song Thắng


Họa sĩ, nhà điêu khắc Đào Song Thắng
  • Sinh ngày 15/8/1981 tại Hải Phòng
  • Cử nhân sư phạm
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Công tác tại trường THCS Hồng Bàng, Hải Phòng

Cập nhật lúc: 2014-09-15 16:48:26

Tuổi thanh xuân
VCG800537A | Tuổi thanh xuân
Nội tại
VCG925292L | Nội tại
Mùa xuân
VCG901153F | Mùa xuân
Đào Song Thắng
VCG-DST | Đào Song Thắng
E ấp 1
VCG408508S | E ấp 1