Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Đặng Ngọc Anh


Họa sĩ Đặng Ngọc Anh
 
Sinh năm 1981
Tốt nghiệp khoa tạo dáng công nghiệp Viện đại học mở Hà Nội năm 2009
Triển lãm nhóm Cảm xúc tháng năm
 

Cập nhật lúc: 2014-09-15 16:54:30

Đặng Ngọc Anh
VCG-DNA | Đặng Ngọc Anh
Đường vào xưởng đóng tầu Ngọc Hải
VCG807830R | Đường vào xưởng đóng tầu Ngọc Hải