Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Phạm Hoàng Hà


Họa sĩ Phạm Hoàng Hà
  • Sinh ngày 5/3/1982 tại Hải Phòng
  • Cử nhân mỹ thuật, chuyên ngành hoành tráng, trường đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Triển lãm mỹ thuật "HÔM NAY & MÃI MÃI" - Hải Phòng 2012
  • Triển lãm mỹ thuật "Hồng Bàng" - Hải Phòng 2013
  • Triển lãm Mỹ thuật "Gặp gỡ - 2014" - Bảo tàng Hải Phòng
  • Triển lãm Mỹ thuật "HÔM NAY & MÃI MÃI 2014" - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Cập nhật lúc: 2014-09-15 19:46:06

Chân dài nhìn ngược
VCG395080C | Chân dài nhìn ngược
Tôi ở bên kia
VCG798217Q | Tôi ở bên kia
Co mình lăn tròn
VCG971740P | Co mình lăn tròn
Phạm Hoàng Hà
VCG-PHH | Phạm Hoàng Hà
Tình yêu
VCG229827V | Tình yêu