Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Đỗ Tất Kim


Họa sĩ Đỗ Tất Kim
  • Sinh ngày 5/10/1987 tại Hải Phòng
  • Từng học tại trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội
  • 2012 Triển lãm Nhóm Hiện Thực tại Lục Gallery. Hải Phòng
  • 2013 Triển lãm Hồng Bàng Hải Phòng
  • 2013 Triển lãm Tĩnh vật tại Art Gallery, Hải Phòng
  • 2013 Triển lãm Phong cảnh tại Art Gallery, Hải Phòng
  • 2013 Triển lãm Trực họa tại Tuần Châu, Quảng Ninh
  • 2013 Triển lãm nhóm tại Sea Art Gallery, Hải Phòng
  • 2013 National Workshop Chiangmai (Thailand)
  • 2014 Triển lãm "Khai bút" tại Art Gallery, Hải Phòng

Cập nhật lúc: 2014-09-15 19:55:42

Đỗ Tất Kim
VCG-DTK | Đỗ Tất Kim
Chiều mùa hè
VCG563537S | Chiều mùa hè