Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Nguyễn Đinh Duy Quyền


Họa sĩ Nguyễn Đinh Duy Quyền
 
Sinh năm 1987, Đà Nẵng, Việt Nam
Cử nhân Đại học nghệ thuật Huế (2008-2013)
2010: Tham gia triển lãm mỹ thuật Quảng Nam nhân kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh
2013: Tham gia triển lãm "Năng Lượng Cố Đô"

Cập nhật lúc: 2014-09-15 20:06:04

Nguyễn Đinh Duy Quyền
VCG-NDDQ | Nguyễn Đinh Duy Quyền
Bình Minh
VCG452819Z | Bình Minh