Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Đỗ Thu Thủy


Họa sĩ Đỗ Thu Thủy
 
Sinh năm 1991
Sinh viên trường Đại học Sư Phạm Nghệ thuật TW - Hà Nội
2012: Tham gia triển lãm mỹ thuật sinh viên

Cập nhật lúc: 2014-09-15 20:12:43

Đỗ Thu Thủy
VCG-DTT | Đỗ Thu Thủy
Sơn dầu
VCG620300M | Sơn dầu