Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Sơn Trúc


Họa sĩ Sơn Trúc
(Nguyễn Thị Sơn Trúc)
  • Sinh năm 1944 tại Hải Phòng
  • Tốt nghiệp khoa hội họa hệ chính quy khóa 13 (1969 - 1974) trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • 1987 - 1988: Nghiên cứu mỹ thuật tại Paris (Pháp)
  • 6/1988: Triển lãm cá nhân tại Chatelet, Paris I (Pháp)
  • 8/1988: Triển lãm cá nhân tại Paris V (Pháp)
  • 11/1991: Triển lãm cá nhân tại Hà Nội
  • 9/1993: Triển lãm cá nhân tại Paris V (Pháp)
  • Có tranh được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Cập nhật lúc: 2014-09-22 00:32:11

Vũ Trụ
VCG114776V | Vũ Trụ
Họa sỹ Sơn Trúc
VCG640502L | Họa sỹ Sơn Trúc
Thăm chùa Thày
VCG631896P | Thăm chùa Thày
Trung thu
VCG169006O | Trung thu