Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Phạm Đức Quang


Họa sĩ Phạm Đức Quang
  • Sinh ngày 17/10/1957
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Trưởng phòng quản lí nghiệp vụ văn hóa - Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Hải Phòng

Cập nhật lúc: 2014-09-22 03:40:15

Lễ chùa
VCG633605G | Lễ chùa
Phong cảnh
VCG97290T | Phong cảnh
Họa sỹ Phạm Đức Quang
VCG-PDQ | Họa sỹ Phạm Đức Quang
Bến cá
VCG930633Q | Bến cá