Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Trần Quang Huân


Họa sĩ Quang Huân
Trần Quang Huân
  • Sinh ngày 25/5/1965 tại Hải Phòng
  • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam" năm 2006

Cập nhật lúc: 2014-09-22 04:19:49

Đích tôn
VCG376037B | Đích tôn
Họa sỹ: Trần Quang Huân
VCG4394Q | Họa sỹ: Trần Quang Huân
Phơi vải
VCG369018H | Phơi vải
Chờ
VCG915832W | Chờ