Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Vũ Thăng


Họa sĩ Vũ Thăng

 • Sinh năm 1970 tại Hải Phòng
 • Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội
 • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
 • 1996: Triển lãm nhóm 2 người tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Tham gia triển lãm tranh sơn mài tại Bảo tàng Munster (CHLB Đức)
 • 1997: Triển lãm cá nhân tại Gallery Tràng An, Hà Nội
 • 1998: Triển lãm cá nhân tại Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh
 • 1999: Triển lãm cá nhân tại New Factory, Hà Nội
 • 2004: Triển lãm cá nhân tại Sofitel Métropole, Hà Nội
 • 2008: Triển lãm nhóm Asia Art Link tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
 • 2011: Triển lãm nhóm "Kết nối" tại Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh
 • 2012: Triển lãm các họa sĩ Hải Phòng "Hôm nay và mãi mãi" tại Hải Phòng

Cập nhật lúc: 2014-09-22 04:33:33

Cầu nguyện
VCG537109N | Cầu nguyện
Họa sỹ: Vũ Thăng
VCG-VT | Họa sỹ: Vũ Thăng
Người ngồi
VCG655242I | Người ngồi
Chuyển mùa
VCG639587R | Chuyển mùa
43
VCG580444Z | 43
42-VuThang
VCG882659P | 42-VuThang
42
VCG738800I | 42