Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Hoàng Anh


Họa sĩ Hoàng Anh
  • Sinh ngày 19/10/1977 tại Hải Phòng
  • Tốt nghiệp khoa Mỹ thuật trường Cao đẳng sư phạm Nhạc Họa TW
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
 
Cập nhật lúc: 2014-10-11 08:53:18

Họa sỹ Hoàng Anh
VCG-HA | Họa sỹ Hoàng Anh
Tĩnh vật - Sơn dầu - 100cm x 80cm
VCG690429O | Tĩnh vật - Sơn dầu - 100cm x 80cm