Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Bảo Châu


Họa sĩ Bảo Châu
(Trần Thị Bảo Châu)
  • Sinh ngày 13/4/1978 tại Hải Phòng
  • Cử nhân sư phạm, Khoa Sư phạm Mỹ thuật, Trường đại học Sư phạm Hà Nội
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Giáo viên Mỹ thuật trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
  • Phó chủ nhiệm CLB Mĩ thuật Cung văn hóa Thanh niên thành phố Hải phòng.
  • Hội viên CLB Mỹ thuật Trung tâm văn hóa thành phố Hải Phòng
  • Triển lãm cá nhân cùng với cha tại Trung tâm văn hóa thành phố Hải Phòng.
  • Tham gia nhiều cuộc triển lãm Mỹ thuật của Hội LH VH-NT Hải Phòng, Trung tâm văn hóa thành phố, cung Việt Tiệp Hải Phòng , cung Thanh niên Hải Phòng. 

Cập nhật lúc: 2014-10-11 09:00:37

Tĩnh vật Hoa - Sơn dầu - 55cm x 70cm - 2013 (Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2013)
VCG246093V | Tĩnh vật Hoa - Sơn dầu - 55cm x 70cm - 2013 (Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2013)
Họa sỹ Bảo Châu
VCG-BC | Họa sỹ Bảo Châu