Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Nguyễn Tất Hanh


Nhà thơ - Họa sĩ Nguyễn Tất Hanh
Sinh ngày 17/2/1954 tại Hải Phòng
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Hội viên hội Nhà văn Hải Phòng
 

Cập nhật lúc: 2014-10-11 09:09:55

Hoa loa kèn - Sơn dầu - 2013
VCG790405Y | Hoa loa kèn - Sơn dầu - 2013
Nhà thơ - Họa sĩ Nguyễn Tất Hanh
VCG-NTH | Nhà thơ - Họa sĩ Nguyễn Tất Hanh