Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Lê Bá Hạnh


Họa sĩ Lê Bá Hạnh
Sinh năm 1941 tại Đồ Sơn, Hải Phòng
Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng

Cập nhật lúc: 2014-10-11 09:17:11

Bến tàu không số - Sơn dầu - 180cm x 130cm - 2011
VCG842956D | Bến tàu không số - Sơn dầu - 180cm x 130cm - 2011
Lê Bá Hạnh
VCG-LBH | Lê Bá Hạnh