Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Phạm Kim Hoa


Họa sĩ Phạm Kim Hoa
  • Sinh năm 1960 tại Hòn Gai, Quảng Ninh
  • Cử nhân sư phạm Mỹ thuật
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng

Cập nhật lúc: 2014-10-11 09:20:39

Bữa cơm chiều - Lụa
VCG494537I | Bữa cơm chiều - Lụa
Phạm Kim Hoa
VCG-PKH | Phạm Kim Hoa