Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Bùi Mạnh Hùng


Họa sĩ Bùi Mạnh Hùng
  • Sinh ngày 26/7/1961
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng 

Cập nhật lúc: 2014-10-11 09:24:22

Hoa loa kèn - Sơn dầu (2012)
VCG899627U | Hoa loa kèn - Sơn dầu (2012)
Bùi Mạnh Hùng
VCG-BMH | Bùi Mạnh Hùng