Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Mai Huy


Họa sĩ Mai Huy
  • Sinh năm 1959
  • Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Tham gia các triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, quân đội, khu vực...
  • Có tranh sưu tập tại Bảo tàng Quân đội, Bảo tàng Hải Quân...
  • Họa sĩ Mai Huy hiện đang công tác tại Cục chính trị - Quân chủng Hải quân

Cập nhật lúc: 2014-10-11 09:34:02

Bác Hồ với hải quân - Sơn dầu
VCG79589T | Bác Hồ với hải quân - Sơn dầu
Họa sĩ Mai Huy
VCG-MH | Họa sĩ Mai Huy