Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

La Kim Khanh


Họa sĩ La Kim Khanh
  • Sinh ngày 13/6/1959
  • 1979: Tốt nghiệp trung cấp đồ họa tại trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà nội
  • 2000: Cử nhân Mỹ thuật, ngành thời trang, Viện đại học Mở Hà Nội
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Giảng viên Mỹ thuật trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Cập nhật lúc: 2014-10-11 09:38:05

Tĩnh vật - Bột màu
VCG692718M | Tĩnh vật - Bột màu
Họa sĩ La Kim Khanh
VCG-LKK | Họa sĩ La Kim Khanh