Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Lê Văn Kỳ


Họa sĩ Lê Văn Kỳ
  • Sinh năm 1946 tại Quảng Yên
  • Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam năm 1979
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Có tranh lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
  • Có nhiều tranh trong các sưu tập trong và ngoài nước

Cập nhật lúc: 2014-10-11 09:41:19

Họa sĩ Lê Văn Kỳ
VCG-LVK | Họa sĩ Lê Văn Kỳ
Hồn nhiên Sa Pa - Acrylic (80cm x 76cm)
VCG409118E | Hồn nhiên Sa Pa - Acrylic (80cm x 76cm)