Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Đào Công Liễu


Họa sĩ Đào Công Liễu
  • Sinh năm 1951 tại Thái Bình
  • Tốt nghiệp ngành đồ họa tại trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội 1994
  • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Giải khuyễn khích tranh cổ động toàn quốc 1993
  • Tham gia triển lãm tranh cổ động tại Ba Lan 1986
  • Giải khuyến khích mẫu biểu tượng thành phố Hải Phòng 2001

Cập nhật lúc: 2014-10-11 09:50:33

Tranh cổ động - 80cm x 120cm (Sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)
VCG449096D | Tranh cổ động - 80cm x 120cm (Sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)
Họa sĩ Đào Công Liễu
VCG-DCL | Họa sĩ Đào Công Liễu