Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Đoàn Hồng Lĩnh


Họa sĩ Đoàn Hồng Lĩnh
  • Sinh ngày 2/9/1961
  • Thạc sĩ Mỹ thuật, chuyên ngành đồ họa
  • Giảng viên trường Đại học Hải Phòng
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng

Cập nhật lúc: 2014-10-11 09:54:24

Lựa vải - Lụa (80cm x 60cm)
VCG178588B | Lựa vải - Lụa (80cm x 60cm)
Họa sĩ Đoàn Hồng Lĩnh
VCG-DHL | Họa sĩ Đoàn Hồng Lĩnh