Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Nguyễn Duy Lộc


Họa sĩ  Duy Lộc
(Nguyễn Duy Lộc)
  • Sinh năm 1939 tại Hà Nội
  • Tốt nghiệp khoa Hội họa, hệ tại chức khóa 2 (1967-1972), Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Huy chương "Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam"

Cập nhật lúc: 2014-10-11 09:58:41

Vườn xuân - Sơn mài
VCG343963H | Vườn xuân - Sơn mài
Họa sĩ Duy Lộc
VCG-NDL | Họa sĩ Duy Lộc